Ambassadörer

Ambassadörsgruppen bildades för att fortsätta utveckla och förbättra vårt samarbete med våra medarbetare och kunder. Vi får feedback hur vi blir en ännu bättre arbetsgivare och får också veta våra medarbetares upplevelser och erfarenheter hos olika uppdragsgivare.

Gruppen består idag av operationssjuksköterskan Ingela Rohkea samt anestesisjuksköterskorna John Tossman och Per-Eric Erkesjö. 

Läs ambassadörernas egna ord nedan.

Ingela

Mitt namn är Ingela Rohkea och har arbetat som operationssjuksköterska sedan 1991. Jag har en bred kompetens och mina arbetsplatser har varit både inom Landsting och den privata vårdsektorn.

Jag är en utpräglad lagspelare som arbetar med patienten i fokus.

När jag blev intresserad av att arbeta som frilansande operationssjuksköterska så tog jag noggrant reda på information gällande olika bemanningsbolag. Vad de erbjöd sina anställda gällande kollektivavtal, pension, tjänstepension samt diverse försäkringar.

Mitt val föll på Operationskonsulterna. De tar väldigt bra hand om sina anställda, tjänstepension, bra ersättning, friskvårdsbidrag, galet generösa AW, julfester, sommarfester. Det är korta beslutsvägar och alltid snabb återkoppling.

Vill du få reda på mer om Operationskonsulterna är du mer än välkommen att kontakta mig:
ingela@operationskonsulterna.se

John

Jag heter John Tossman och är Anestesisjuksköterska. Jag har en bakgrund inom kardiologi, akutmottagning och ambulans i Stockholm

Jag valde att utbilda mig till Anestesisjuksköterska för att kraven på att göra rätt bedömningar och att ge rätt behandling är mycket höga. Svåra beslut med stora konsekvenser måste tas med kort betänketid. Som Anestesisjuksköterska är yrket självständigt, vilket kräver gedigen kompetens och trygghet i yrkesrollen. Jag är nöjd med mitt yrkesval och jag utvecklas och lär mig ständigt nya saker.

Jag valde att arbeta som konsult för att få nya utmaningar och större variation i vardagen. Som konsult behöver jag vara flexibel och det ger möjligheter att pröva min förmåga i nya situationer. Mitt val föll för Operationskonsulterna för att de har etablerat ett mycket gott rykte inom sjukvården. Vi är ett glatt team som alla har ett starkt driv och hög kompetens. Att representera Operationskonsulterna ses som en kvalitetsstämpel i branschen och det är jag stolt över att få vara en del av. Operationskonsulterna erbjuder sina anställda tjänstepension, utbildningar, trevliga sammankomster med medarbetarna, samt generöst friskvårdsbidrag. Kollegorna på huvudkontoret är lyhörda. Det är i högt i tak och man får alltid snabb återkoppling – det är något som jag värdesätter.

john@operationskonsulterna.se

 

Per-Eric

Mitt namn är Per-Eric Erkesjö och har arbetat som anestesi/ambulanssjuksköterska sedan 2008. Jag har lång tjänstgöring inom ambulanssjukvården sedan mitten av 80-talet samt även jobbat som musiker parallellt under hela yrkeslivet. Valde vid milleniumskiftet att plugga upp till dubbelkompetens ane/amb och startade anestesijobbet 2008. Genom min mix av arbete inom landsting, privat samt i musikbranschen har jag fått en bred erfarenhet av arbete med olika arbetsgivare.

Jag kände att det var dags att hitta ett nytt sett att jobba på och var nyfiken på konsultsidan. Vad som är viktigt för mig i detta arbetsupplägg är att det finns en trygghet, professionalitet samt ett seende till sin personal som syns känns och hörs. Mitt val föll på Operationskonsulterna. Vi är ett glatt och ständigt expanderade gäng som jobbar. En hög och bred kompetens samt det goda samarbetet präglar vårt sett att arbeta. Trevliga tillfällen till gemenskap med AW och fest är en återkommande sed hos oss.

Vill du ha mer info om Operationskonsulterna är du välkommen att kontakta mig.

per-eric@operationskonsulterna.se