Yrkesroll

Att vara barnmorska är ett avancerat arbete med en självklar roll i vården där man har livet i sina händer. Barnmorska är ett i hög grad praktiskt yrke där fallenhet för att ta hand om människor och utstråla trygghet är av särskilt stor vikt. Det är ett självständigt yrke oavsett om man arbetar på förlossning, BB eller mödravårdscentral. På förlossningen leder man arbetet och genomför hela förlossningen med modern utan inblandning av annan personalkategori än undersköterska och kollegor.

Vid komplikationer tillkallas förlossningsläkare och narkosläkare. Barnmorska kan lägga ett antal olika bedövningar som bäckenbottenbedövning (PDB), livmoderbedövning (PCB) samt akupunktur och lustgas. Där dessa bedövningsmetoder ej hjälper kan narkosläkare lägga epiduralbedövning (EDA). I vissa situationer kan vaginal förlossning ej ske, tex vid sätesfödsel eller då barnet snabbt behöver komma ut pga minskad hjärtaktivitet hos barnet och då förlöses barnet med kejsarsnitt på operationssal.

Vid kejsarsnitt bedövas modern genom att fylla på anestesiläkemedel i EDA (om sådan finns), spinalbedövning eller generell anestesi (sövning). Vid kejsarsnitt leder förlossningsläkaren ingreppet och barnmorska medverkar för att ta hand om barnet, tillsammans med operationssjuksköterska, narkosläkare och narkossköterska.

Barnmorska kan även arbeta på mödravårdscentral, ungdomsmottagning, BB, gynekologisk vårdavdelning eller mottagning. På mottagning är det vanligt att man som barnmorska har rätt att förskriva vissa läkemedel som preventivmedel.

Utbildning

Barnmorska blir man efter att första ha studerat 3 år till sjuksköterska och därefter arbetat ett par år på akutsjukhus för att sedan läsa vidareutbildning till barnmorska 1,5 år på högskola/universitet.

Barnmorska hos operationskonsulterna

För att arbeta som barnmorska hos oss kräver vi minst 5 års erfarenhet av arbete med förlossningsverksamhet. Tidigare arbete på mödravårdscentral eller mottagning är meriterande liksom utbildning i att ge smärtblockader och akupunkter. Godkänt CTG-test 1gång per år är ett krav. Erfarenhet är nödvändigt eftersom man som konsult förväntas snabbt komma in i arbetet på nya kliniker. Hos Operationskonsulterna får du som barnmorska främst uppdrag på förlossningsklinik men även uppdrag på mottagning eller BB kan förekomma. Arbete sker dygnets alla timmar.