Operationskonsulterna grundades 2014 av Joacim Claesson och Patrik von Zur-Mühlen. Joacim Claesson, är VD och utbildad till ambulans- och anestesisjuksköterska. Patrik von Zur-Mühlen, är Vice VD, och utbildad till operations- och anestesisjuksköterska.

Vi såg att vårdsektorn lämnade en del önskemål för oss personal, men även för patienterna. Det fanns och finns fortfarande ett stort behov av att förbättra villkor och förutsättningar för sjukvårdspersonal, där vårt mål är att möjliggöra just detta.

Vi har på våra dryga 9 år redan kunnat förbättra en hel del när det kommer till avtal för anställda, både vad det gäller lön, men även genom förbättrade arbetsvillkor. Bland annat då våra anställda har en stor valfrihet när de väljer uppdrag och genom att de får kompetenshöjande utveckling, både genom uppdrag och utbildning.

Med vår erfarenhet på över 20 år i branschen och genom att vi hela tiden håller oss uppdaterade, har vi samlat på oss både mycket styrka och stor kunskap. Detta tillsammans med att vi alltid visar en stor förståelse för våra medarbetare samt kunder gör att vi ständigt vill och tänker fortsätta utveckla företaget i rätt riktning.

Joacim Claesson

Anestesisjuksköterska
VD

Joacim är Narkossjuksköterska sen 20 år och har arbetat på i stort sett alla Stockholms sjukhus och på ambulansen. Lång erfarenhet av bemannings-branschen. ”-Inom anestesi lär man sig fortfarande nåt nytt varje dag.”

Patrik von Zur-Mühlen

Operation- och anestesisjuksköterska
Vice VD

Patrik är både Operationssjuksköterska och Narkossjuksköterska sen ca 20 år och har arbetat på många av Stockholms sjukhus. Eftersom han brinner för både Operationssjuksköterskeyrket som Narkossjuksköterskeyrket så arbetar han främst kliniskt ute hos våra kunder där han arbetar sida vid sida med bolagets anställda.

Jenny Jansson

Verksamhetschef
Rekryteringsansvarig
Anestesisjuksköterska

Jenny är ansvarig för den dagliga verksamheten inom Operationskonsulterna. Hon har många års erfarenhet som anestesisköterska på sjukhus och har även jobbat prehospitalt.

Magnus Herrera

Konsultchef

 Konsult och kundansvarig. Matchar uppdrag till konsulter utifrån kompetens och kundernas behov. Arbetar också med bolagets Operationsprojekt och i planering för kommande projekt.

Magnus är undersköterska i botten och har lång erfarenhet inom sjukvård och äldreomsorg, och har även jobbat som teamchef inom äldreomsorgen under många år. Kallas även för kontorets IT-tekniker.

08-580 80 301
(0707-26 51 31) magnus@operationskonsulterna.se

Anna Karlberg

Konsultchef

 Konsult och kundansvarig. Matchar uppdrag till konsulter utifrån kompetens och kundernas behov. Arbetar också med bolagets Operationsprojekt och i planering för kommande projekt.

Anna är operationsundersköterska och har under flera år arbetat på operation, neurokirurgisk vårdavdelning samt som koordinator på Ögonklinik.

08-580 80 301
(0733-94 90 70) anna@operationskonsulterna.se

Vanessa Lopez

Konsultchef 

 Konsult och kundansvarig. Matchar uppdrag till konsulter utifrån kompetens och kundernas behov. Arbetar också med bolagets Operationsprojekt och i planering för kommande projekt.

Vanessa är undersköterska i botten och har i 15 år arbetat på operation i flertal sjukhus i Stockholm. Hon trivs på kontoret lika mycket som att vare ute hos våra kunder där hon får nöjet att arbeta tillsammans med våra konsulter.

08-580 80 301
(0707-26 36 39)

vanessa@operationskonsulterna.se

Marie Olsson

Konsultchef

Konsult och kundansvarig. Matchar uppdrag till konsulter utifrån kompetens och kundernas behov. Arbetar också med bolagets Operationsprojekt och i planering för kommande projekt. Marie har många års erfarenhet som operationsundersköterska.

Johanna Birgersson Mesghina

Kontorsassistent

Johanna assisterar främst våra konsultchefer och hon ser dessutom till att våra kunder känner sig välkomna till kontoret samt vår klinik. Johanna är klippan som bokar resor och boende åt våra konsulter.

Therese Solgren

Marknadschef
Teknisk support

Therese är strategisk och operativt ansvarig för marknadsföring 

08-580 80 300 (knappval 5)
therese@operationskonsulterna.se

Pamela Elias

Löneadministratör

Pamela ansvarar för löneadministration och fakturaprocessen

Katariina Lehtimäki

Ekonom

Katariina är ekonom med ansvar för bokföring och ekonomi