FAQ

Frequently asked questions / Vanligt ställda frågor

Vad erbjuder ni för löne- och anställningsformer?

Vi för alltid en öppen dialog utifrån uppdragen och lyssnar på dina önskemål. Vi erbjuder både visstidsanställning och tillsvidareanställning. När det gäller löneform så har du möjlighet att välja att vara timanställd eller få en fast månadslön. För oss är det viktigt att du har en anställning som ger dig en bra balans mellan jobb och fritid.

Hur fungerar det med semester om jag vill vara ledig?

Semesteransökan lämnar du till din närmaste konsultchef eller via formuläret ledighetsansökan som du hittar under personalinloggning på vår webbsajt.

Ansökan skall göras senast 4 veckor innan om semestern varar 3 dagar eller längre. Ju tidigare du ansöker om ledighet desto större möjlighet är det också att du kan beviljas ledigt. Vi kan inte garantera, men försöker i möjligaste mån tillmötesgå din önskan i samråd med kund. Sommarsemester juni-augusti ska ansökans senast 15 mars.

Samtliga medarbetare som är timanställda får semesterersättning på 12 % utbetalad direkt på lönen.

Om jag arbetar på annan ort, hur fungerar det med resor och boende (betalar ni det, vad är det för typ av boende man får)?

Vi betalar hemresor varannan vecka.

Vi erbjuder eget boende med dusch och toalett.

Vid speciella projekt erbjuder vi hotell med kollegor där frukostbuffé och kylskåp på hotellrummet ingår.

Obligatorisk skatteavdrag görs på bruttolön. 150 kr per natt.

Vad är det för skillnad på att vara anställd eller underkonsult (egen firma)?

När du är anställd har vi som din huvudarbetsgivare ett ansvar för dig vilket är lagstyrt och bland annat innebär särskilda krav vid sjukdom och rehab för att kunna återgå i arbete. Vi betalar dessutom din sjuklön. Om du har egen firma så har du ett aktiebolag eller enskild firma och då har du själv ditt eget arbetsgivaransvar och behöver ha egna försäkringar om något skulle hända på arbetsplatsen eller om du är orsak till skador på uppdragsgivarens utrustning, medicinteknisk apparatur osv. Som egen företagare måste du dessutom själv ta ansvar för din sjukersättning, pension mm.

 

Kan jag som medarbetare eller kund nå er utanför kontorstid?

Du når alltid någon på kontoret under jourtid, antingen via mejl post@operationskonsulterna.se eller telefon 08-580 80 300. Våra konsultchefer turas om att ha jour.

Hur mycket har ni i friskvårdsbidrag?

Vi erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag på 4 000 kr som kickar in efter 416 timmar. 

Vad har ni för förmåner?

Vi erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag på 4 000 kr för dig som arbetar hos oss mer än 416 timmar per kalenderår.

Via oss för du också personlig rådgivning kring din pension hos SEB. SEB kan även hjälpa dig att löneväxla.

Varje år anordnar vi två riktigt stora evenemang samt flera trevliga sammankomster för bättre gemenskap och stöd.

Sist men inte minst så har vi förmånsportalen Benify med maxade erbjudanden och rabatter på friskvård, matkassar, städtjänster, resor, sjukvårdande behandlingar, biobiljetter, kläder, inredning, elektronik och mycket mer. Vi är stolta att ha ett av marknadens bästa och mest innehållsrika förmånssystem. I Benify kan du enkelt hantera ditt friskvårdsbidrag. Alla som är anställda och arbetar mer än 416 tim/kalenderår får tillgång till Benify.

Förutom ovanstående förmåner så är det en självklarhet att ge våra konsulter….

✓ Generösa arbetsvillkor
✓ Bra lön
✓ Stora utvecklingsmöjligheter
✓ Stimulerande uppdrag
✓ Trygga försäkringar
✓ Närvarande och operativ ledning

Vad har ni för tjänstepensionslösning?

Operationskonsulterna betalar tjänstepension i SEB för samtliga tillsvidareanställda medarbetare samt för timanställda och visstidsanställda medarbetare som arbetat mer än 416 timmar per kalenderår med 4,5% av grundbruttolön. Undantaget undersköterskor som har sin tjänstepension i SAF-LO, även den på 4,5%. Premien för timanställda erläggs retroaktivt från första anställningsdag under det aktuella kalenderåret.

Är det olika lön på olika uppdrag?

Generellt har vi valt att ha samma lön för alla uppdrag eftersom det annars blir problem att bemanna uppdrag som ger sämre ersättning än andra. Undantagsvis kan vi ge en särskild ersättning på vissa uppdrag om uppdragsgivaren (sjukhuset/region) medger det.

Hur fungerar det om jag blir sjuk?

Om du blir sjuk och är tillsvidareanställd får du sjuklön av oss. Är du timanställd och blir sjuk så får du sjuklön under förutsättning att du är inbokad på uppdrag. Är du underkonsult får du ingen sjuklön.

Ligger eran tjänstepension utöver timlönen eller är den inkluderad i den?

Hos oss ligger självklart tjänstepensionen utöver din timlön.

Välkommen att kontakta oss för fler frågor...

Integritetspolicy

8 + 14 =