Lyssna till våra medarbetare

Företagets medarbetare är vår absolut största tillgång och resurs. Det är alla vi tillsammans som utgör Operationskonsulterna. Med de högsta kompetens- och erfarenhetskraven i branschen är vi en naturlig arbetsgivare för de som arbetat många år i sin profession.

Sarinah, Operationssjuksköterska

Sarinah är Operationskonsulternas allra första medarbetare som varit med sedan starten 2014. För 15 år sen klev hon ut från specialistsjuksköterskeutbildningen i Sundsvall och har sen dess arbetat på operation. Idag varvar hon mellan uppdrag inom neuro-operation och kirurgoperation.

Ingela, Operationssjuksköterska

Ingela har under sina 29 år som operationssjuksköterska arbetat inom många olika specialitéer med betoning på avancerad och stor kirurgi. Med en sådan gedigen erfarenhet och kompetens varierar hon gärna uppdragsplats och har lätt för att sätta sig in i nya operationsområden.

Kajsa, Operationssjuksköterska

Kajsa som arbetat som operations-sjuksköterska sen 10 år på både stora som små sjukhus har skaffat sig en bred kompetens. Hon har även gjort ett mycket bra arbete som arbetsledare på den operationsavdelning företaget drivit på uppdrag av Stockholms största sjukhus.

VI BEHÖVER DIG!

AKTUELLT 

Operationsteam Västerås

Vill du vara med i våra operationsteam i Västerås? Operationskonsulterna har tidigare framgångsrikt levererat kompletta operationsteam och även drivit en operationsavdelning i projektform. Nu får vi chansen igen att visa att OPK’s modell är en enastående metod för att operera av operationsköer.

OPK planerar starta upp verksamhet i Västerås med operationsteam bestående av operationssjuksköterska + narkossjuksköterska + undersköterska. Därtill även narkosläkare, postop-sjuksköterskor och postop-undersköterskor.

Känner du att du vill vara med i vårt gäng i Västerås för att medverka till att så många patienter som möjligt ska få sina operationer genomförda inom rimlig tid så sök våra tjänster:

Vi hälsar Johanna Birgersson Mesghina välkommen till Operationskonsulterna som konstorsassistent

Som kontorsassistent kommer jag främst att hjälpa våra konsultchefer med administrativa uppgifter, även vara behjälplig med resor och bokningar för våra konsulter. Har en bakgrund inom vården som undersköterska men har sedan några år tillbaka arbetat som hudterapeut och med kundservice. Jag ser framemot att få jobba på Operations­konsulternas kontor och med alla fantastiska kollegor.

Operationspar

Operationskonsulterna inför en ny modell för ett tryggare arbetssätt för medarbetarna med ökad kontinuitet. Vi bildar operationspar med operationssjuksköterska och narkossjuksköterska som arbetar tillsammans på operationssal i perioder om 3 mån på samma operationsavdelning. Detta är en arbetsmodell som skapats av Operationskonsulterna för införande på operationsenheter runt om i Sverige.

Vi hälsar Jenny Jansson välkommen till Operationskonsulterna som verksamhetschef

År 2005 blev jag färdig anestesi­­sjuksköterska och började då på St Görans sjukhus där jag varit sedan dess med vissa undantag då jag varit ute och jobbat prehospitalt, som skolsköterska och arbetat på ett annat sjukhus i regionen. Sista åren har jag verkat som bitr vårdenhetschef för anestesisjuksköterskor och allmänsjuksköterskor på central­operation och efter sommaren tillförordnad vårdenhetschef med ansvar för hela central­operation. Jag tycker fortfarande att det är kul och utmanande att söva så jag går ibland in på sal och jobbar. Det ska bli fantastiskt kul och spännande att få jobba på Operationskonsulterna!

Operationsköer projekt Stockholm

Pandemin har medfört enorma sjukvårdsbehov i landet framförallt till IVA och vårdavdelningar vilket lett till stora omfördelningar av personalresurser från operation till IVA. Situationen har medfört att stora operationsköer byggts upp som nu måste arbetas av.

Operationskonsulterna är en del av Stockholmsregionens projekt för att operera av köerna. Vi behöver därför förstärka med många ytterligare operationssjuksköterskor, narkossjuksköterskor och postop-sjuksköterskor.

Vi hälsar Therese Solgren välkommen till Operations­konsulterna som marknadschef

Som marknadschef kommer mitt arbetsområde innefatta strategisk och operativ marknadsföring samt teknisk support. Jag har funnits i bolaget i ca 4 år som konsult för digitala projekt och tack vare denna nya tjänsten kommer jag öka min närvaro i företaget men framför allt öka företagets närvaro i olika marknads-kanaler. Jag ser framemot att få representera Operationskonsulterna tillsammans med alla härliga och kompetenta kollegor.

Våra fokusområden 

Specialistsjuksköterska

Som specialistsjuksköterska arbetar du på specialistavdelning på akutsjukhus eller privat klinik. Minst fem års yrkeserfarenhet krävs för att arbeta som specialist hos Operationskonsulterna. Specialist-inriktningar är tex Operation, Anestesi, Intensivvård, Barnmorska, Röntgen, Akut, Prehospital, Geriatrik eller Psykiatri.

Sjuksköterska

Som sjuksköterska finns ett enormt brett arbetsfält där man kan få uppdrag tex på vårdavdelning, mottagning eller kommunal verksamhet. Ett vanligt uppdrag hos oss är på postop eller akutmottagning.

Läkare

Som läkare eller specialistläkare finns en variation av uppdrag på landets sjukhus. Merparten av uppdragen hos Operationskonsulterna är som specialistläkare anestesi eller opererande specialitéer.

Sociala aktiviteter

Som konsult på olika uppdragsplatser är det viktigt att ändå känna samhörighet och trygghet. Därför bjuder vi in till gemensamma sociala aktiviteter som julbord, sommarfest, after work eller temakvällar. Vi uppmuntrar alla som kan att delta och under lättsamma former få umgås.

Projekt egen operationsavdelning

Under 18 månader har vi drivit en operationsavdelning på uppdrag av länets största sjukhus. Vi opererade tillsammans över 3500 patienter med allvarliga diagnoser och stor kirurgi. Det var första gången ett privat vårdbolag fått ansvar för ett så stort och komplicerat projekt. Projektet har av många beskrivits som en succé som vi är mycket stolta över.

Kompletta operationslag

Operationskonsulterna är glada att vara en av de största leverantörerna av kompletta operationslag. Fördelen med att arbeta i fasta team på en operationsavdelning är, förutom tryggheten i att vara en sammansvetsad arbetsgrupp, att flödet på operationssalen blir smidigare och snabbare.

Aktuella siffror och statistik

Att företagets uppdragsgivare är nöjda med administration och våra medarbetares arbetsinsatser är av största vikt. Operationskonsulterna mäter därför kundnöjdhet genom enkäter och externa kontroller. Företaget har sedan starten utmärkt sig med höga omdömen avseende kvalitet och leverans vilket avspeglar sig som hög kundnöjdhet. Antalet lediga tjänster varierar beroende på lediga uppdrag. För aktuella lediga uppdrag se fliken “Lediga uppdrag” där ett urval av tjänster finns. Det finns alltid betydligt flera uppdrag men alla annonseras ej så vi ber dig som är intresserad av andra uppdrag att skicka in en spontanansökan.

VI STÖDJER

Operationskonsulternas grundare är starka anhängare av frågor som rör att hjälpa de mest utsatta medmänniskorna likväl som djur och natur. Därför är det självklart för oss att vara solidariska och bidra med ekonomiska medel till de organisationer vi anser bäst sympatiserar med våra värderingar. Läs mer…

Vi hälsar dig även varmt välkommen att besöka vår mottagning i Gamla Stan!
Här erbjuder vi behandlingar inom estetisk sjukvård, vaccinationer samt läkarmottagning.

TRYGGHET & SÄKERHET

För din trygghet både som anställd, samarbetspartner eller uppdragsgivare är Operationskonsulterna medlemmar i intresseorganisationer där vi tillsammans verkar för förbättrade villkor och synliggörande. En stabil ekonomi likväl som det faktum att vi är certifierade inom Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö och Kompetens utgör grund för ett säkert och ömsesidigt samarbete.