GDPR policy

 

Syfte
Vi värnar om din integritet. Policyn utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig.
Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Är du anställd behöver vi dina uppgifter för att kunna betala ut lön, hantera frånvaro samt övrigt som förekommer i ett anställningsförhållande.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Faxnummer
 • Ålder
 • Födelsedatum
 • Kön
 • Titel
 • Användarnamn
 • Fotografier
 • Betalkortsnummer, kreditkortsnummer och andra bankrelaterade uppgifter
 • Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger
 • Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll

Operationskonsulternas cookies
operationskonulterna.se använder cookies. En cookie är en liten textfil som besökt webbplats begär att få spara på din dator. Cookies används för att ge besökare tillgång till olika funktioner, informationen kan också användas för att följa en besökares surfande.

Vissa av de funktioner vi erbjuder på vår webbplats behöver cookies för att kunna fungera, medan andra cookies helt enkelt gör att våra tjänster fungerar smidigare för dig. För att göra det enklare att förstå vilka cookies vi har, har vi delat in dem i kategorier.

 • Nödvändiga – de som behövs för att vår webbplats ska fungera
 • Funktionella – de som förbättrar användarupplevelsen och som exempelvis kommer ihåg val som du som besökare har gjort osv.
 • Marknadsföring – I första hand används inte dessa av oss, utan samlas av tredje part.
 • Analys – Vi använder i första hand Google Analytics som verktyg för att analysera beteenden för att kunna göra förbättringar.

Google cookies
Operationskonsulterna använder Google Analytics för att analysera användningen av den här webbplatsen. Google Analytics genererar statistik och annan information om webbplatsens användning med hjälp av cookies, som lagras på användarnas datorer. Den information som genereras för vår webbplats används för att skapa rapporter om webbplatsens användning. I korta drag utför Googles cookies följande:

 • De avgör vilken domän som ska mätas.
 • De urskiljer unika användare.
 • De lagrar antal och tid för tidigare besök.
 • De lagrar information om trafikkällor.
 • De avgör början och slut för en session.
 • De lagrar värdena för anpassade variabler på kundnivå.

Google lagrar och använder denna information i mellan 30 minuter och 2 år, beroende på typ av cookie.
Källa: Googles sekretesspolicy https://policies.google.com/privacy

Vägra cookies
I de flesta webbläsare kan du vägra att ta emot cookies.

INTERNET EXPLORER: Vägra genom att klicka på ”Verktyg” – ”Internetalternativ” – ”Sekretess” – och välj ”Blockera alla cookies” med skjutreglaget.

FIREFOX: Vägra cookies genom att klicka på ”Verktyg” – ”Alternativ” – ”Sekretess”. SAFARI: Justera genom att klicka på ”Inställningar” – ”Sekretess”.

CHROME: Här justeras de genom att klicka på ”Inställningar” och ”Sekretess”. Om du blockerar cookies kommer det dock att ha en negativ inverkan på en del webbplatsers användbarhet.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
Vi försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandlar dina personuppgifter. Det gör vi genom att låta dig fylla i uttryckliga samtyckesklausuler i de fall behandlingen grundas på samtycke.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring.
När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig det.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår webbsajt.
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra möten, seminarier etc
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Vilken information ger vi till dig?
När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om hur vi har fått tag i personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?
Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi har flera policyer för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Ansvar
Operationkonsulterna Stockholm AB 556964-3561 är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.