Yrkesroll

Intensivvårdssjuksköterskan arbetar främst på intensivvårdsavdelningar på akutsjukhus eller postop-avdelningar. Arbetet är krävande och innebär ett oavbrutet fullt fokus på den kritiskt sjuka patienten. Som intensivvårdssjuksköterska vårdar man de svårast sjuka patienterna på sjukhuset där gränsen mellan liv&död ofta inte är så stor. Det krävs djupa kunskaper i såväl medicinhantering som medicinsk teknik och omhändertagande av patienter och anhöriga i kris.

På de stora universitetssjukhusen finns specialintensivvårdsavdelningar för Neuro, Thorax, Barn, Brännskada och ECMO. Vården av dessa patienter är särskilt krävande och extra utbildning och inskolning behövs därför för att arbeta på specialklinikerna.

Som intensivvårdssjuksköterska vårdar man patienter efter stora operationer, allvarliga olyckor, förgiftningar, brännskador, hjärtstopp, andningsproblem, stroke mm. Många patienter är medvetslösa och ligger i respirator med olika former av inotropa droger för att öka cirkulationen, artärnål för övervakning och provtagning, hemodialys när inte njurarna fungerar och många olika intravenösa läkemedel i pumpar.

Utbildning

Intensivvårdssjuksköterska blir man efter att ha studerat 3 år på högskola/universitet till sjuksköterska och därefter ha arbetat kliniskt med akutsjukvård i minst två år innan man läser 1år vidareutbildning inom intensivvård på högskola/universitet. Därefter arbetar man på en intensivvårdsklinik där man får flera månaders inskolning. Som intensivvårdssjuksköterska träffar man på patienter från  alla specialitéer exempel kirurgi, ortopedi, gynekologi, urologi, obstetrik, akut/trauma, neuro, thorax, transplant, brännskada, ÖNH, barn mm.

Intensivvårdssjuksköterska hos operationskonsulterna

För att arbeta som intensivvårdssjuksköterska hos oss kräver vi minst 5 års erfarenhet av intensivvård i akutsjukvården. Arbetet är avancerat och erfarenhet är därför nödvändigt eftersom man som konsult förväntas snabbt komma in i arbetet på nya kliniker.  Hos Operationskonsulterna får du som intensivvårdssjuksköterska uppdrag på intensivvårdsavdelning, lätt-iva, intermediärvårdsavdelning eller postop. Arbete dag, kväll, helg och natt.