Yrkesroll

Narkosläkare är en specialitet där man ansvarar för bedövning, smärtlindring, livsuppehållande åtgärder och avancerad sjukvård. Som narkosläkare tjänstgör man på operationsavdelning, intensivvårdsklinik, narkosmottagning eller smärtmottagning.

Att vara narkosläkare innebär ofta att göra punktinsatser av avancerad karaktär på flera av akutsjukhusets kliniker och att ha många bollar i luften. Man behöver kunna arbeta under stark press i urakuta situationer där omedelbara åtgärder krävs. Jourtid spenderas mycket tid på operationsavdelning där man tillsammans med narkossköterska ger anestesi till patienter som genomgår olika typer av kirurgi samt på intensivvårdsavdelning och förlossning.

På operation och IVA har narkosläkaren högsta ansvar och kompetens för samtliga patienter men delegerar en stor del av arbetsuppgifterna till narkossköterskor och IVA-sjuksköterskor på respektive avdelning. Narkosläkaren är expert på att ge olika typer av bedövningar och blockader vilka ofta anläggs med hjälp av ultraljud och andra hjälpmedel. Jourtid på akutsjukhus spenderas en hel del tid med att lägga EDA (epiduralbedövning) på förlossningen.

Narkosläkare kan även arbeta på större eller mindre kliniker i privatvården där operationer utförs. I Sverige är arbetet inom anestesi och intensivvård organiserat i enlighet med riktlinjer från SFAI (Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård) vilka bla ställer krav på att specialistutbildad narkosläkare alltid ska finnas i omedelbar närhet till operationsavdelning när operationer utförs på patienter med någon form av anestesiologisk bedövning eller sövning.

Utbildning

Anestesiolog blir man efter att första ha studerat 5,5 år till läkare, därefter ha fullgjort 18 månaders allmäntjänstgöring (AT), därefter arbetat som leg.läkare inom akutsjukvården och senare genomfört specialisttjänstgöring (ST) vilken tar 6år. Efter AT kan man vikariera som narkosläkare på operationsavdelning under handledning av erfaren anestesiolog.

Narkosläkare hos operationskonsulterna

För att arbeta som narkosläkare hos oss kräver vi fullgjord AT och ST inom anestesi varvid man antar titeln ”specialistläkare anestesi” eller ”anestesiolog”. Att vara narkosläkare/anestesiolog är en i hög grad avancerad yrkesroll där det krävs att man är trygg i sin roll och kan fatta egna beslut i akuta situationer och man är ofta den person på arbetsplatsen som har högst kompetens därför önskar vi lång erfarenhet inom yrket innan man kan antas för uppdrag som konsult. Hos Operationskonsulterna är majoriteten av uppdragen förlagda dagtid mån-fre på operationsavdelning i privat eller offentlig regi. På akutsjukhus kan arbete ske dygnets alla timmar.