Yrkesroll

Som psykiatrisjuksköterska jobbar man på psykiatrisk vårdavdelning eller mottagning alternativt ambulerande verksamhet. I sin vardag möter man människor med många olika diagnoser, bakgrund och livssituation

Som psykiatrisjuksköterska har man ansvar för att samordna patientens behov av samtalsterapi, läkemedelsbehandling, läkarvård, planering för att klara sig i vardagen i hemmet och övrig behandling såsom ECT (elbehandling).

En del av verksamheten innebär att man för patientens bästa övertar förmyndaransvaret och behandlar patienter mot dennes vilja och håller patienter inlåsta.

Utbildning

Psykiatrisjuksköterska blir man efter att första ha studerat 3 år till sjuksköterska och därefter arbetat ett par år på akutsjukhus för att sedan läsa vidareutbildning inom psykiatrisk vård 1 år på högskola/universitet. Många sjuksköterskor arbetar först i den psykiatriska vården för att senare specialisera sig till psykiatrisjuksköterska.

Psykiatrisjuksköterska hos operationskonsulterna

För att arbeta som psykiatrisjuksköterska hos oss kräver vi minst 5 års erfarenhet av arbete inom den psykiatriska sjukvården. Erfarenhet är nödvändigt eftersom man som konsult förväntas snabbt komma in i arbetet på nya kliniker. Hos Operationskonsulterna får du som psykiatrisjuksköterska uppdrag på psykiatrisk vårdavdelning eller mottagning. Arbete sker dygnets alla timmar.