Yrkesroll

Steriltekniker finns idag som en egen profession på landets steriltekniska avdelningar. Huvudämnet är sterilitet och hantering av sterilt materiel. Att vara steriltekniker innebär att man har alla förutsättningar för en spännande framtid. Sterilhanteringen är en viktig pusselbit i operationskedjan. Den steriltekniska avdelningen förser operationsavdelningarna med sterila instrument och är en förutsättning för att arbetet på operationsavdelningen ska flyta bra. Det finns både stora centrala sterilavdelningar på akutsjukhusen och mindre sterilenheter på privata sjukhus eller direkt på operationsavdelningen. Arbetet innebär att ta hand om använda instrument och rengöra dem med diskning och autoklav descinficering för att därefter packa instrumenten sterilt i stora operationsset eller som särpackat instrument. Sterilteknikern har även ansvar för. Underhåll och service av instrument som tex slipning och instrumentvård. Arbetet innefattar flera tekniska moment som funktionskontroller och sammansättning av operationsinstrument. Det råder idag stor brist på utbildade steriltekniker och av den anledningen har sjukhusen valt att även internutbilda undersköterskor och operationssjuksköterskor till arbete på sterilcentral.

Utbildning

Utbildningen till steriltekniker sker på landets yrkeshögskolor och är 1,5-år heltidsstudier. En stor del av studietiden ägnas åt praktik och praktiska moment. Fysiologi, anatomi, autoklavering, instrumentvård och teknik är de stora ämnena.

Steriltekniker hos operationskonsulterna

Som steriltekniker hos Operationskonsulterna ska du ha en bred erfarenhet att stå på och minst 2 års erfarenhet av steriltekniskt arbete. De flesta steriltekniker som arbetar i bolaget har sina uppdrag på sterilteknisk avdelning eller mindre enhet i omedelbar närhet till operationsavdelning. Arbete på mottagningar kan också förekomma. För arbete som steriltekniker krävs att man arbetat varaktigt med detta tidigare och känner sig helt trygg i arbetet på en operationsavdelning eller sterilcentral.