Operation Smile

Operationskonsulterna stödjer Operation Smile med en fast summa varje år och är Smile Friends.

Om Operation Smile
Barn förtjänar tillgång till bästa tänkbara vård. Det är vad vi på Operation Smile tror på och arbetar utifrån. Länder och samhällen världen över fungerar på olika sätt. Därför arbetar vi med lokal medicinsk personal, lokala myndigheter, politiker, sjukhus och hjälporganisationer, för att skapa olika modeller av kirurgisk vård. Tillsammans fattar vi beslut om vilka lösningar som passar bäst för att nå så många barn som möjligt i just det landet, i det området. Det här är ett arbetssätt som vi har för avsikt att fortsätta med och i takt med tiden ska vi förfina våra metoder. Hela tiden med målet att ge bästa tänkbara vård till patienter över hela världen. För det är det här det handlar om; våra patienter, barnen.

Så går ett uppdrag till
Varje år genomförs över 150 medicinska uppdrag runt om i världen. Ett uppdrag pågår i cirka 10 dagar och samlar runt 50-80 medicinska volontärer från olika länder. Under ett uppdrag får upp emot 150 barn och vuxna en livsförändrande operation.

Telefon: 08-515 124 00
(vardagar kl  08.00-18.00)
Epost: sverige@operationsmile.org

Insamlingskonton:
Bankgiro: 900-2221
Plusgiro: 90 02 22-1
Swish: 900 2221

WWF

Vi stödjer Världsnaturfonden WWF’s viktiga arbete för en hållbar miljö och förbättrade levnadsförhållanden för världens djur. Som WWF’s Vänföretag stödjer vi organisationen med en fast summa varje år.

Om Världsnaturfonden WWF
Världsnaturfonden WWF är en helt oberoende och partipolitiskt obunden miljö- och naturvårdsorganisation som bildades 1961. Med fler än fem miljoner supportrar är WWF en av världens ledande ideella naturvårds-organisationer med projekt i mer än 100 länder. Verksamheten finansieras till största delen med gåvor från allmänheten.

Världsnaturfonden WWF i Sverige
I Sverige grundades Stiftelsen Världsnaturfonden WWF 1971 med syfte att dels bidra till finansiering av den internationella verksamheten och att dels anslå medel till svensk forskning, utbildning och praktisk naturvårdsverksamhet.

I dag bedriver det svenska WWF-kontoret verksamheten till stor del i egen regi och inom ramen för fyra avdelningar: Skog & arter; Mat, klimat & energi; Samhälls- & näringslivsutveckling; Hav & vatten. Huvuduppgiften är att skydda den biologiska mångfalden och underlätta att naturresurser används på ett uthålligt sätt, både i Sverige och globalt.

Stöd WWF du också!
Endast tack vare stöd från våra supportrar och stödjande medlemmar kan WWF bedriva ett framgångsrikt naturvårdsarbete. 

Givarservice:
Telefon: 08-624 74 14
(vardagar mellan kl 08.00-18.00)
E-post: givarservice@wwf.se

Insamlingskonton:
Bankgiro: 901-9746
Plusgiro: 901974-6
Swish: 9019746