Operation Smile

Operationskonsulterna stödjer Operation Smile med en fast summa varje år.

SNABBFAKTA OM OPERATION SMILE

Vision och uppdrag
Vår vision är en framtid där alla människor har tillgång till säker kirurgi som förbättrar hälsa och livskvalitet. Tack vare våra medicinska volontärer, som delar med sig av sin tid och sin kunskap, kan barn i låg- och medelinkomstländer erbjudas operationer utan kostnad för deras familjer.

Varför vi behövs
Var tredje minut föds ett barn med läpp-, käk- eller gomspalt någonstans i världen. I många länder tvingas dessa barn leva ett mycket hårt liv. Många dör eller blir svårt undernärda då de inte kan få i sig näring och de har stora problem med talet. Mobbning och trakasserier är vanligt, vilket tvingar in dem i isolering och ensamhet. Många går aldrig i skolan.

Vad vi gör
Våra medicinska volontärer arbetar utan ersättning på operationsuppdrag runt om i världen. De delar med sig av sin tid och kunskap för att under tio dagar hjälpa så många som möjligt. Under ett uppdrag kan ett hundratal människor få en livsförändrande operation. Tack vare våra många lokala volontärer, som finns i våra programländer, genomför vi även många mindre uppdrag.

Vi jobbar långsiktigt med att bygga upp kompetensen och resurserna i våra programländer genom att utbilda sjukvårdsarbetare i samband med våra uppdrag. Samtidigt genomför vi allt fler rena utbildningsuppdrag där vi bland annat utbildar plastikkirurger och narkosläkare. Vi driver även permanenta kliniker som kan erbjuda operationer, tandvård, nutritionsvård, logopedi och psykologhjälp. I dag finns 27 kliniker i 18 länder.

Var vi finns
Operation Smile är en internationell hjälporganisation som bildades i USA 1982 och i Sverige 2010. Totalt finns cirka 6 000 medicinska volontärer från 60 olika länder varav drygt 200 i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Operation Smile har programverksamhet i 30 länder.

Vad vi har uppnått
Tack vare generösa givare, däribland privatpersoner, föreningar och företag, har Operation Smile hittills genomfört över 300 000 operationer i Afrika, Asien och Latinamerika. Varje operation förändrar ett barns liv för alltid!

Telefon: 08-515 124 00
(vardagar kl  08.00-18.00)
Epost: sverige@operationsmile.org

Insamlingskonton:
Bankgiro: 900-2221
Plusgiro: 90 02 22-1
Swish: 900 2221

WWF

Vi stödjer Världsnaturfonden WWF’s viktiga arbete för en hållbar miljö och förbättrade levnadsförhållanden för världens djur. Som WWF’s Vänföretag stödjer vi organisationen med en fast summa varje år.

Om Världsnaturfonden WWF
Världsnaturfonden WWF är en helt oberoende och partipolitiskt obunden miljö- och naturvårdsorganisation som bildades 1961. Med fler än fem miljoner supportrar är WWF en av världens ledande ideella naturvårds-organisationer med projekt i mer än 100 länder. Verksamheten finansieras till största delen med gåvor från allmänheten.

Världsnaturfonden WWF i Sverige
I Sverige grundades Stiftelsen Världsnaturfonden WWF 1971 med syfte att dels bidra till finansiering av den internationella verksamheten och att dels anslå medel till svensk forskning, utbildning och praktisk naturvårdsverksamhet.

I dag bedriver det svenska WWF-kontoret verksamheten till stor del i egen regi och inom ramen för fyra avdelningar: Skog & arter; Mat, klimat & energi; Samhälls- & näringslivsutveckling; Hav & vatten. Huvuduppgiften är att skydda den biologiska mångfalden och underlätta att naturresurser används på ett uthålligt sätt, både i Sverige och globalt.

Stöd WWF du också!
Endast tack vare stöd från våra supportrar och stödjande medlemmar kan WWF bedriva ett framgångsrikt naturvårdsarbete. 

Givarservice:
Telefon: 08-624 74 14
(vardagar mellan kl 08.00-18.00)
E-post: givarservice@wwf.se

Insamlingskonton:
Bankgiro: 901-9746
Plusgiro: 901974-6
Swish: 9019746