Yrkesroll

Sjuksköterskor finns idag inom en mängd olika verksamhetsområden. Huvudämnet är omvårdnad vilket etablerat sig som en egen akademisk profession i sjukvården. Att vara sjuksköterska innebär att man har alla förutsättningar för en spännande karriär. Sjuksköterskor behövs på en mängd olika verksamheter i samhället idag och utbildningen anses mycket mångsidig. Arbete sker främst på sjukhus, primärvård, kommun och äldrevård. Men kan även ske på mottagningar och olika behandlingshem.

Utbildning

Utbildningen till sjuksköterska sker på något av landets universitet eller högskolor och är 3-årig. En stor del av studietiden ägnas åt praktik och praktiska moment. Fysiologi, anatomi, medicin, kirurgi, farmakologi och omvårdnad är de stora ämnena. Utbildningarna skiljer sig åt mellan de olika lärosätena i sina upplägg och kan vara helt problembaserade eller traditionell undervisning med seminarier och föreläsningar.

Sjuksköterska hos operationskonsulterna

Som sjuksköterska hos Operationskonsulterna ska du ha en bred erfarenhet att stå på och minst 5 års arbeta inom akutsjukvården. För arbete inom kommunen är tidigare arbete som kommunsjuksköterska önskvärt inom tex äldrevården. De flesta sjuksköterskor som arbetar i bolaget har sina uppdrag på vårdavdelningar på de stora sjukhusen. Arbete på mottagningar kan också förekomma.