Yrkesroll

Operationssjuksköterskan arbetar på operationsavdelning på akutsjukhus eller privat klinik. Arbetet innebär att ha det högsta ansvaret för sterilitet på operationssalen, sterilklädning och tvätt inför operation, förbereda och plocka fram instrument/utrustning till operation, assistera operatör under operationen, suturering, ha kontroll över alla instrument som används och se till att nålar, torkar, dukar och instrument stämmer i antal vid operationens start och slut. I arbetet kan även ingå diskning och autoklavhantering av instrument, medverkan vid angio, ECMO och interventionskliniker.

Utbildning

Operationssjuksköterska blir man efter att ha studerat 3 år på högskola/universitet till sjuksköterska och därefter ha arbetat kliniskt med akutsjukvård i minst två år innan man läser 1år vidareutbildning inom operationssjukvård på högskola/universitet. Därefter arbetar man på en operationsklinik där man får flera månaders inskolning. Som operationssjuksköterska träffar man på patienter från  alla specialitéer exempel kirurgi, ortopedi, gynekologi, urologi, obstetrik, akut/trauma, neuro, thorax, transplant, brännskada, ÖNH, barn mm. På de stora universitetssjukhusen finns specialkliniker för bla Neuro-op och Thorax-op där specialkunskaper krävs för att arbeta.

Operationssjuksköterska hos operationskonsulterna

För att arbeta som operationssjuksköterska hos oss kräver vi minst 5 års erfarenhet av arbete på operationsavdelning i akutsjukvården. Vår grundare Patrik är själv operationssjuksköterska med lång erfarenhet. Arbetet är avancerat och erfarenhet är därför nödvändigt eftersom man som konsult förväntas snabbt komma in i arbetet på nya kliniker. Ca 60% av Operationskonsulternas uppdrag är som operationssjuksköterska på operationsavdelning. Hos Operationskonsulterna får du som operationssjuksköterska uppdrag på operationsavdelningar på stora landstingssjukhus eller privata kliniker och mottagningar med såväl dagkirurgi som större kirurgi. Arbete sker främst helgfria vardagar dagtid men arbete jourtid kan bli aktuellt efter en längre tids arbete på den aktuella kliniken.