Yrkesroll

Narkossjuksköterska är en specialistsjuksköterska som mestadels arbetar på operationsavdelning med att självständigt söva patienter, ge olika form av bedövning, assistera narkosläkare vid tex ryggbedövning eller olika form av nervblockader, övervaka och ge avancerad vård under pågående operation. Det kan även innebära vård inför operation samt övervakning efter operation.

Att arbeta med anestesi är ett avancerat uppdrag som kräver hög kompetens och därför är anestesisjuksköterskans kompetens ofta efterfrågad inom många olika områden på sjukhus och även prehospitalt i ambulans/akutbil/helikopter etc. Anestesisjuksköterskor är vana att arbeta självständigt och att hantera akuta situationer med liv&död.

Att vara narkossköterska innebär att alltid vara beredd på att det oväntade kan ske och när det sker så agerar man omedelbart utifrån ABCDE (Airway, Breathing, Cirkulation, Disability, Environment) och vet hur man ska prioritera sina insatser. Av den anledningen är det ofta anestesisjuksköterskan som ingår i livräddningsteam (hjärtstopp)  på sjukhusen.

Utbildning

Anestesisjuksköterska blir man efter att ha studerat 3 år på högskola/universitet till sjuksköterska och därefter ha arbetat kliniskt med akutsjukvård i minst två år innan man läser 1år vidareutbildning inom anestesi på högskola/universitet. Därefter arbetar man på en operations/anestesiklinik där man fått ett par månaders inskolning. Som narkossjuksköterska kan man arbeta inom alla specialitéer på operation och prehospitalt, exempel kirurgi, ortopedi, gynekologi, urologi, obstetrik, akut/trauma, neuro, thorax, transplant, ÖNH, barn mm. Specialitéerna Neuro och Thorax kräver särskild inskolning.

Narkossjuksköterska / Anestesisjuksköterska

hos operationskonsulterna

För att arbeta som anestesisjuksköterska hos oss kräver vi minst 5 års erfarenhet med anestesi i akutsjukvården. Både Joacim och Patrik som en gång startade Operationskonsulterna är narkossköterskor med lång erfarenhet och vi anser att man har bäst förutsättningar för att klara arbetet som konsult-anestesisjuksköterska när man har fått ordentligt med ”kött på benen” och hunnit vårda många olika patientkategorier. Arbetet är avancerat och erfarenhet är därför nödvändigt eftersom man som konsult förväntas snabbt komma in i arbetet på nya kliniker.  Hos Operationskonsulterna får du som anestesisjuksköterska uppdrag främst dagtid månd-fred på operationsavdelningar inom landsting eller privat sektor. När man varit placerad på en klinik en längre tid kan även jourarbete bli aktuellt. Arbete på ambulans kan även bli aktuellt om du har tidigare erfarenhet av det och har godkänd körutbildning för både transport och larm. Det finns även möjlighet till arbete på postop och akutmotagning.