Yrkesroll

Att arbeta i ambulans innebär en hög grad av teamarbete. Att kunna samarbeta med sin kollega och andra prehospitala enheter är av största vikt för ett framgångsrikt arbete. I ambulans i Sverige arbetar man alltid två & två och en besättning består av minst en Specialistsjuksköterska (Ambulanssjuksköterska eller Narkossjuksköterska) som tillsammans med en Ambulanssjukvårdare (undersköterska med påbyggnadsutbildning inom ambulans) alternativt en Sjuksköterska eller Specialistsjuksköterska löser de problem man ställs inför under sitt arbetspass.

Att vara Ambulanssjuksköterska är ett i hög grad praktiskt yrke där uppfinningsrikedom och förmåga att känna empati och utstråla trygghet är av stor vikt. Man ställs ofta inför situationer man ej varit i tidigare eller där inga givna tillvägagångssätt finns. Dirigering av ambulanser sker från SOS Alarm vilka är de man kontaktar vid problem eller behov av förstärkningsresurser. Som ambulanssjuksköterska eller Anestesisjuksköterska kan även arbetet ske i akutbil eller helikopter. Ambulanssjukvården i Sverige är uppbyggd på olika sätt i olika landsting även om arbetsuppgifterna är desamma överallt. Alla som arbetar i ambulans måste gå en särskild internutbildning även efter genomgången specialistutbildning där du lär dig köra utryckningsfordon, bilvård, radiokommunikation, katastrofsjukvård, kartläsning och lokalkännedom mm. I ambulansen är det du & din kollega och det är ni som ska lösa de problem ni ställs inför och behandla samtliga patienter utifrån givna riktlinjer som ambulansöverläkaren i regionen fastställt. I riktlinjerna finns läkemedel och doser för olika tillstånd samt behandlingsriktlinjer för olika situationer.

I ambulans har anestesisjuksköterskan ytterligare befogenheter vad gäller andningshjälpmedel/intubation och potenta läkemedel utöver de som ambulanssjuksköterskan har. Som ambulanssjuksköterska är det viktigt att vara trygg i sin yrkesroll och ha arbetat lång tid med akutsjukhusens olika patientkategorier och att kunna agera omedelbart i akuta situationer. Det förväntas att man kan arbeta snabbt och ha många saker i luften samtidigt men ändå kunna prioritera och prioritera rätt åtgärder. Vid akuta tillstånd skall ambulanssjuksköterskan kunna ge avancerad Hjärt- och Lungräddning, skapa fria luftvägar, ge mun-mot-mun-andning eller med andningsblåsa, administrera läkemedel och bereda läkemedelslösningar, organisera och leda arbetet på skadeplats. En viktig egenskap hos ambulanssjuksköterskan är förmåga att ge patienten och anhöriga trygghet i en svår stund liksom att finnas för anhöriga till en närstående som precis lämnat jordelivet. Som ambulanssjuksköterska lär man sig inse hur hårfin skillnaden mellan liv&död kan vara.

Utbildning

Ambulanssjuksköterska blir man efter att första ha studerat 3 år till sjuksköterska och därefter arbetat ett par år på akutsjukhus för att sedan läsa vidareutbildning inom prehospital akutsjukvård 1 år på högskola/universitet.

Som ambulanssjuksköterska träffar man på patienter från alla specialitéer exempel kirurgi, ortopedi, gynekologi, urologi, obstetrik, akut/trauma, brännskada, neuro, thorax, ÖNH, barn mm. Innan arbete på ambulans krävs att man har haft körkort utan anmärkningar i 2-5år beroende på landsting.

Innan man antas till internutbildning på ambulans hos en arbetsgivare är det vanligt att man tillsammans med en instruktör får sätta sig i en ambulans och köra den lugnt inkl backning och fickparkering för att bedöma lämplighet för att framföra utryckningsfordon.

Det har länge pågått diskussioner om att införa en nationell körutbildning för alla typer av utryckningsfordon men ännu så länge är det arbetsgivaren som står för körutbildningen.

Ambulanssjuksköterska hos operationskonsulterna

För att arbeta som ambulanssjuksköterska hos oss kräver vi minst 5 års erfarenhet av arbete i ambulans och eller helikopter/akutbil inkl godkänd körutbildning. Arbetet är avancerat och erfarenhet är därför nödvändigt eftersom man som konsult förväntas snabbt komma in i arbetet på nya kliniker.

Hos Operationskonsulterna får du som ambulanssjuksköterska uppdrag på en eller ett par ambulansstationer i landet där du lär dig lokalkännedom och att arbeta i just de aktuella bilarna. Ordinationer får du från den ambulansläkare som är knuten till stationen. Arbete sker dygnets alla timmar.