Yrkesroll

Undersköterskor finns idag inom en mängd olika verksamhetsområden. Huvudämnet är omvårdnad. Att vara undersköterska innebär att man har alla förutsättningar för en spännande karriär. Undersköterskor behövs på en mängd olika verksamheter i samhället idag. Arbete sker främst på sjukhus, primärvård, kommun och äldrevård. Men kan även ske på mottagningar och olika behandlingshem.

Utbildning

Utbildningen till undersköterska sker på landets gymnasieskolor och är 3-årig. Man kan även i vuxen ålder läsa in utbildningen på kortare tid inom den kommunala vuxenutbildningen. En stor del av studietiden ägnas åt praktik och praktiska moment. Fysiologi, anatomi, medicin, kirurgi, farmakologi och omvårdnad är de stora ämnena.

Undersköterska hos operationskonsulterna

Som undersköterska hos Operationskonsulterna ska du ha en bred erfarenhet att stå på och minst 5 års arbeta inom akutsjukvården. De flesta undersköterskor som arbetar i bolaget har sina uppdrag på operationsavdelningar på de stora sjukhusen. Arbete på mottagningar kan också förekomma. För arbete som operationsundersköterska krävs att man arbetat varaktigt med detta tidigare och känner sig helt trygg i arbetet på en operationsavdelning. Vi anser att man ska tillvarata undersköterskans kompetens till fullo vilket innebär även arbetsmoment som tex katetersättning, provtagning, såromläggningar etc. På operationsavdelningen arbetar operationsundersköterskan tätt tillsammans med operationssjuksköterska och övriga medlemmar i operationsteamet.