Yrkesroll

Röntgensjuksköterska arbetar på röntgenavdelning, bildavdelning, endoskopiavdelning mm på akutsjukhus eller privat klinik. Arbetet innebär att självständigt utföra röntgenundersökningar som tex skelettröntgen, lungröntgen, Datortomografiundersökning och Magnetkameraundersökning. På vissa enheter kan även ultraljudsundersökningar av tex inre organ i buken förekomma för vilken det krävs särskild utbildning. Framkallning av analog film eller digital, samarbete med radiolog (röntgenläkare) för undersökning och bedömning av bildmaterial. Scintigrafi med radioaktiv isotop, gastroskopi, coloskopi, ERCP mfl endoskopiska undersökningar.

I arbetet kan även ingå diskning och autoklavhantering av instrument, medverkan vid angio/PCI vid thoraxklinik och interventionskliniker.

Utbildning

Röntgensjuksköterska är en egen 3 årig universitetsutbildning. Det har tidigare funnits en 2 årig utbildning till Röntgensköterska och det diskuteras idag att eventuellt lägga om utbildningen så man först läser 3år till Sjuksköterdska och därefter specialiserar sig inom röntgen och diagnostik 1 år likt övriga specialistutbildningar. Som röntgensjuksköterska träffar man på patienter från alla specialitéer exempel kirurgi, ortopedi, gynekologi, urologi, obstetrik, akut/trauma, neuro, thorax, transplant, ÖNH, barn mm. På de stora universitetssjukhusen finns specialkliniker för bla Neuro-op och Thorax-op där specialkunskaper krävs för att arbeta.

Röntgensjuksköterska hos operationskonsulterna

För att arbeta som röntgensjuksköterska hos oss kräver vi minst 5 års erfarenhet av arbete på röntgenavdelning. Erfarenhet från endoskopiverksamhet och ultraljud samt MR är meriterande. Arbetet är avancerat och erfarenhet är därför nödvändigt eftersom man som konsult förväntas snabbt komma in i arbetet på nya kliniker. Hos Operationskonsulterna får du som röntgensjuksköterska uppdrag på röntgenavdelningar på stora landstingssjukhus eller privata kliniker och mottagningar som bedriver diagnostisk verksamhet i olika former. Arbete sker främst helgfria vardagar dagtid men arbete jourtid kan bli aktuellt efter en längre tids arbete på den aktuella kliniken.